.

PROGRAM HLAVNÝCH AKCIÍ BLAHOREČENIA

Služobníka Božieho

o. Metoda Dominika Trčku CSsR

rehoľného kňaza

** Sobota 3. november 2001 16.30 - Sv. Liturgia v chráme sv. Alfonza redemptoristov Via Merulana 31

** Nedeľa 4. november 2001 Námestie pred bazilikou sv. Petra - Blahorečenie
          7.00 - Obsadzovanie miest na námestí sv. Petra
          9.00 - Program pred Blahorečením
        10.00 - Pontifikana sv. Omša s Blahorečením
        13.00 - Predpokladaný záver slávnosti
** Pondelok 5. november 2001 Námestie pred bazilikou sv. Petra - generálna audiencia
          8.00 - Obsadzovanie miest na námestí sv. Petra
        10.00 - Generálna audiencia so Svätým Otcom Jánom Pavlom II.
Bazilika Santa Maria Maggiore - ďakovná sv. Liturgia
        16.00 - Príchod do baziliky, obsadzovanie miest
        16.30 - Ďakovná Archijerejská sv. Liturgia (staroslovienská), hlavný celebrant Mons. Ján Hirka, prešovský biskup
        Odchod z Ríma vo večerných hodinách
** Sobota 10. november 2001 Ďakovná Archijerejská sv. Liturgia v Chráme Sv. Ducha redemptoristov v Michalovciach
          9.00 - Slávnostné prenesenie relikvií blahoslaveného o. Metoda Dominika Trčku CSsR do Chrámu Sv. Ducha
       10.30 - Ďakovná Archijerejská sv. Liturgia, hlavný celebrant vladyka Milan Chautur CSsR, košický exarcha


        Na slávnostnú liturgiu do Ríma bola organizovaná púť. Bližšie informácie môžete získať na adrese:

                o. Protoihumen
                Jozef Jurčenko, C.Ss.R.
                Masarykova 35
                Michalovce
                071 01

ENGITAPOLSVKSPAUKR