. Povolaný pracovať pre zjednotenie kresťanov.    

        O. Metod Dominik Trčka sa narodil 6. júla 1886 vo Frýdlante nad Ostravicí (aktuálne Česká Republika), ako posledný zo siedmich detí Františky Štěrbovej a Tomáša Trčku. Rástol v katolíckej rodine, v ktorej dostal dobrú kresťanskú výchovu. Jedna z jeho sestier, Anděla, vstúpila k Sestrám Boromejkám, kde prijala meno Charita.
        Dominik najprv navštevoval obecnú školu vo Frýdlante nad Ostravicí a po jej ukončení začal dochádzať do nižšieho gymnázia v Místku. V školskom roku 1902/1903 začal 6. ročník gymnázia v juvenáte redemptoristov na Červenke. Týmto sa dostal do radov synov sv. Alfonza, ktoré, ako sa ukázalo neskôr, až do smrti neopustil.

        Ďalšou etapou na ceste rehoľného povolania bol vstup do noviciátu v Bílsku, ktorý začal 25. augusta 1903. Magistrom novicov bol P. Jozef Loch a jeho sociom o. Ján Ev. Hradilák. Sľuby zložil 25. augusta 1904.

        Po noviciáte pokračoval vo filozoficko-teologických štúdiách v seminári redemptoristov v Obořišti. Tu sa zapálil cyrilometodskými ideálmi a celým srdcom túžil pracovať na poli zjednotenia Cirkvi. Z jeho málo zachovanej korešpondencie je zjavné, že sa veľmi tešil na prijatie sviatosti kňazstva. 27. augusta 1909 písal otcovi:


        "Za 3 neděle začne u nás školní rok - pro mne je to již školní rok před svěcením. Modlete se za mne! - Jsem, Chvála P. Bohu, zdráv." V inom liste, pri príležitosti 70 - tych narodenín otca, písal: "...aby B. Srdce dalo se Vám dočekati oné velké milosti po které všichni toužíme ale zvláště já, musím sice ještě projít dvojím ohněm než budu připuštěn k svěcení, ale budete-li se za mne modlit, doufám, že obstojím." Po skončení štvrtého roku teológie bol 3. júla vysvätený na subdiakona, 10. júla na diakona a 17. júla 1910 spolu s troma spolubratmi vysvätený pražským arcibiskupom Leom kard. Skrbenským na kňaza. Po primíciách, ktoré sa uskutočnili 18. júla u Sv. Kajetána v Prahe , sa o. Dominik vrátil do Obořišťa, aby tam dokončil posledný ročník teológie.
ENGITAPOLSVKSPAUKR