. Stavba v Michalovciach.                      

        Po výhodnej kúpe pozemku v Michalovciach sa začalo so stavbou nového, čisto greckokatolíckeho kláštora, o čo sa o. Metod pokúšal od svojho príchodu do Stropkova a bol akoby dušou celého diela. Keď 7. septembra 1931 kapitulárny vikár Mons. Alexander Stojka posvätil kaplnku v novovybudovanom kláštore, o. ihumen Trčka pri tejto príležitosti

zdôraznil vo svojom príhovore, že od tohto dňa chcú redemptoristi s najväčšou láskou slúžiť každému v duchovných dielach a zo všetkých síl sa budú usilovať šíriť Kráľovstvo Božie. O desať dní neskôr posvätil o. Schrejvers, redemptorista z Ľvova, aj kláštor a v príhovore riekol: "Když P. Bůh dal tak velký monastýr, dá i členů do něho." Týmto sa začala nová kapitola v dejinách redemptoristov i v živote o. Trčku.

ENGITAPOLSVKSPAUKR