. Protoihumenom gréckokatolíckych redemptoristov.    

        Po prechode frontu sa o. Metod vrátil do Michaloviec, kde sa v októbri 1945 sa stáva opäť predstaveným. Vzťahy s úradmi sa vylepšili a on ako skúsený misionár a dlhoročný predstavený mohol na tomto poste pomôcť ešte viac rozvinúť apoštolské dielo medzi gréckokatolíkmi. Ako uvádza vtedajší kronikár, pri príležitosti preberania úradu, krátky príhovor, v ktorom povzbudzoval spolubratov k rehoľnej dokonalosti, zakončil slovami: "Podaj Hospodi, aby sme ju dosiahli".


        Jeho zápal a nadšené úsilie o vznik novej samostatnej gréckokatolíckej viceprovincie redemptoristov boli korunované úspechom. 21. decembra 1945 bola v Ríme zriadená nová viceprovincia a jej promulgácia sa uskutočnila 23. marca 1946 v Michalovciach. Prvým protoihumenom sa stal o. Metod Dominik Trčka. Pri prijímaní funkcii medzi iným povedal: "...Kto je tá nová viceprovincia? To sme my tu prítomní. Od nás záleží ako ju vybudujeme. Či na tvrdom základe alebo na mäkkom - zlom základe...". Na konci príhovoru oddal novú viceprovinciu pod osobitnú ochranu Prečistej P. Márie. To, že sa na túto úlohu skutočne hodil, tvrdí aj jeho spolubrat o. Štefan Lazor: "Viceprovinciálom sa stal O. Trčka, ako sa všeobecne očakávalo. Na túto úlohu bol skutočne najvhodnejší. Mal otcovskú autoritu a vážnosť všade na cirkevných i štátnych úradoch, mal veľké skúsenosti. Nebol diktátor, ktorý by presadzoval svoje, ale vždy mu bola na mysli svätá rehoľa." Vedel bez okolkov priamo povedať svoju mienku, bol veľkého srdca a mal porozumenie pre všetkých. Vítal každú iniciatívu a rešpektoval dobré návrhy.

 


        V rokoch 1946-48 o. Trčka venoval hlavnú pozornosť založeniu nových kláštorov v Stropkove a Sabinove, výstavbe stropkovského chrámu a rozvoju redemptoristického dorastu. Bolo to obdobie rozvoja a veľkých nádejí do budúcnosti. Ako sa po čase ukázalo, nie všetky plány mohol realizovať. Keď sa k moci dostala komunistická strana, nevraživý postoj Štátu k Cirkvi narastal. Redemptoristi boli špehovaní, hlavne v chráme počas kázní, a o. Metod ako predstavený bol niekoľkokrát predvolávaný na úrady. Tu mu vyčítali, že dovoľuje zneužívať kazateľnicu proti vtedajšiemu režimu. Dokonca 19. júla 1948 príslušníci polície vtrhli do kláštora a urobili domovú prehliadku, ale nič kompromitujúce nenašli.

ENGITAPOLSVKSPAUKR