ENGITAPOLSVKSPAUKRSVK
.

Vďaka Bohu!
    Len týmito slovami môžeme vysloviť city našich sŕdc po 25 - ročnej práci na nivách gréckokatolíckej cirkvi. Najmä my, ktorí sme prijali východný obrad, ďakujeme Bohu, že môžeme prinášať Najsv. Obeť spôsobom a jazykom, v akom prišli v naše slovanské kraje hlásať Christa Hviezdy východu - sv. Cyril a Metod. Radi sme pracovali a pracujeme na slovanskom poli. Je to akýsi prejav našej vďačnosti k našim svätým apoštolom.
To sú slová, ktoré o. Metod Dominik Trčka napísal pri príležitosti 25-ročného jubilea príchodu redemptoristov na Slovensko. Túžbu obetovať svoje sily, ba i vlastný život pre Boha, Jeho Cirkev a jej zjednotenie, realizoval každodenným sebazapieraním a utrpením, ktoré Boh vypočul a prijal.

   Viceprovincia Michalovce
   Recenzujte túto stránku

10.03.2003    webmaster

ENGITAPOLSVKSPAUKRSVK