Metod Dominik Trčka, C.Ss.R.,
(1886 - 1959)
mučeník pre Krista.

Povolaný pracovať pre zjednotenie kresťanov.
Apoštolát na Svaté Hoře.
Misionárom medzi gréckokatolíkmi.
Zo Stanislavova do Stropkova.
Intenzívna misijná práca.
Stavba v Michalovciach.
Plný apoštolského zápalu.
Konflikty za Slovenského Štátu.
Protoihumenom gréckokatolíckych redemptoristov.
Napätá situácia.
V kláštore - väzení.
Surové zaobchádzanie s väzňom.
Vopred jasný trest.
Tvrdý väzenský život.
Krutosť dozorcov.
Potrestaný, pretože spieval koľadu.
Telesné pozostatky v Michalovciach.
Beatifikácia 4.november 2001.
ENGITAPOLSVKSPAUKR